Regulament Concurs Belle - Bad Unicorn & Animest 2022

Art. 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului

Organizatorul concursului „Belle - Bad Unicorn & Animest” este societatea SC Bad Unicorn SRL, având sediul social în Bucuresti, Str. Podul Giurgiului nr. 5, bl. 12, scara 1, ap. 2, Sector 5, cod poștal 050366, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4235/2016, CUI 35839316, cont IBAN RO39RZBR0000060023203352, Raiffeisen Bank, reprezentată legal prin Ștefan Bradea – Administrator.

Art. 2. Durata evenimentului

Concursul se desfășoară în perioada 31 ianuarie – 15 februarie 2022, în cadrul lansării filmului Belle, distribuit de Bad Unicorn.

Art. 3. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la concursul „Belle – Bad Unicorn & Animest”, concurenții trebuie să posteze pe profilul lor public de Instagram un desen prin care să ilustreze o imagine inspirată fie din fotografii, fie din trailerul filmului Belle, adăugând hashtagul #concursBelle și etichetând paginile @badunicornstuff și @animest.ro.
Concurenții au dreptul la o singură participare în cadrul concursului, în perioada 31 ianuarie – 15 februarie 2022.

Art. 4. Desemnarea câștigătorilor

Câțtigătorii vor fi desemnați în perioada 31 ianuarie – 15 februarie 2022 și vor fi aleși de un juriu format din membrii echipelor Bad Unicorn și Animest și reprezentanți ai sponsorilor oficiali, dintre participanții înscriși în concursuri.

Art. 5. Premii

Atenție: În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.
• Tabletă grafică Wacom Intuos M Bluetooth – o bucată
• Set markere UNI Posca – 10 buc.
• Invitație dublă la filmul Belle – 5 buc.
Valoarea totală a premiilor este de 1,950.00 RON.
Notă: Premiile NU beneficiază de garanție si vor fi oferite individual.

Art. 6. Protecția datelor personale
Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestei campanii.

Prin participarea la acestă Campanie, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

  • colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind pagina personală de Instagram. Câștigătorii își dau de asemenea acordul să furnizeze date cum ar fi, dar făra a se limita la: nume/prenume, CNP, adresa, nr. și seria actului de identitate etc., și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament.
  • stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.
    Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Participantului, le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament și le va transmite către terți exclusiv sub obligație de confidentialitate.
    Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la campanie să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În toate celelalte cazuri, Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.
    Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Art.7. Limitarea răspunderii

Concursul este destinat tuturor utilizatorilor Instagram, cu un profil public. În consecință, Organizatorul nu va fi ținut în nici un fel responsabil pentru nici una dintre situațiile următoare (lista NU este exhaustivă, ci doar exemplificativă):

  • oricare disfuncționalitate a rețelei de socializare, care împiedică buna derulare/funcționare a concursului (operatorul de telefonie mobilă, ELECTRICA etc.)
  • defectiunea oricărui material de recepție sau a liniilor de comunicație.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producandu-și efectele din momentul publicării respectivei informații în acest document sau pe site-ul www.badunicorn.ro.

Art.8. Dreptul de participare

Nu au drept de participare la această campanie angajații Organizatorului, precum și cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicați în organizarea și desfășurarea concursului, și nici până la rudele de gradul IV ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.
În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi înaintat spre soluționare instantelor judecătorești competente române de la sediul Organizatorului.

Art.9. Alte prevederi

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștință publicului acest fapt.
Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Organizatorii campaniei își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment, în derularea acesteia, urmând ca aceste modificări să faca obiectul unui act adițional la regulament și să fie publicat pe site-ul www.badunicorn.ro.
Regulamentul de desfășurare al campaniei va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe www.badunicorn.ro.

---

Lansată în 2017, Bad Unicorn este o firmă de distribuție de film de autor. În portofoliul Bad Unicorn se regăsesc filme precum On Body and Soul, The Guilty, Birds of Passage, System Crasher, colectiv, Corpus Christi sau Another Round.

Filmele Bad Unicorn sunt disponibile și online pe platform Eventbook.

BAD UNICORN

FB Page

YouTube Channel

Instagram